Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost MIELE CENTER STOPKA s.r.o., se sídlem Praha – Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, IČO: 250 74 709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 47453 (Pořadatel). Organizátorem soutěže je společnost JAD Productions s.r.o., se sídlem Záhřebská 170/23, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 247 44 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 170742 (Organizátor).

Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá od jejího veřejného vyhlášení dne 12.7.2019 prostřednictvím sociálních sítí Pořadatele ([https://www.instagram.com/stopka_cz / https://www.facebook.com/StopkaPraha] (Sociální sítě Pořadatele)) do vyhlášení vítěze Soutěže na Sociálních sítích Pořadatele, které proběhne dne 14. 8. 2019. Soutěžící má možnost zapojit se do soutěže, tj. postovat soutěžní fotografie na svůj Instagramový účet, do 31. 7. 2019 (do 12:00 CET).

Mechanika soutěže:

  1. Co je potřeba udělat pro účast v soutěži?
    1. Vyfotit nejoriginálnějším způsobem, jak si Vy nebo jiná osoba užíváte pohodu ve svém starém křesle.
    2. Nasdílet fotografii do 31.7.2019 (do 12:00 CET) na svůj veřejný Instagramový profil a přidat hashtag #pohodavkresle.
  2. Odborná porota (Jiří Stopka, Miroslav Stopka, Yemi A.D. a David Martínek) vybere tři nejlepší soutěžní fotografie, které budou dne 1.8.2019 nasdíleny na Sociální sítě Pořadatele.
  3. Od momentu nasdílení fotografií finalistů na Sociální sítě Pořadatele až do 14.8.2019 proběhne veřejné hlasování o nejlepší fotografii. Fotografie s nejvíce likes vyhrává.

Výhra:

Výhrou v soutěži je křeslo Wing Chair z kolekce MBRACE od DEDON v hodnotě 70.000,- Kč. Hodnota výhry je určena z běžné ceny výrobku včetně DPH (tzv. koncová maloobchodní cena) bez jakýchkoliv slev, či zvýhodnění.

Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13-ti let, která má vytvořený vlastní veřejný instagramový profil. Osoba mladší 15-ti let se soutěže může zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito podmínkami soutěže. Soutěžícím se stává osoba, která (i) splňuje podmínky účasti v soutěži a (ii) v době konání soutěže na svůj instagramový profil nasdílí příspěvek - veřejně dostupnou fotografii, která bude splňovat téma soutěže a označí ji označením @stopka_cz a hashtagem #pohodavkresle.  Soutěžící může k příspěvku přidat i vlastní popisek. Každý soutěžící se může do této soutěže zapojit i opakovaně. Sdílením fotografie na sociální síti Instagram vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící odpovídá za to, že nasdílená fotografie splňuje podmínky pro zveřejnění na sociální síti Instagram – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele nebo Organizátora. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití nasdílené fotografie od všech osob, které jsou na ní zachyceny, a odpovídá za to, že jejím uveřejněním v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Ostatní podmínky:

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a Organizátoru a osoby jim blízké. Pořadatel a Organizátor mají právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím soukromé zprávy zaslané na instagramový účet do 48 hodin po skončení soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře. Výhru si výherce převezme na své náklady v pražském showroomu Pořadatele. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktů či služeb Pořadatele. Soutěžící souhlasí se zveřejněním soutěžní fotografie na Sociálních sítích Pořadatele. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí (i) se zveřejněním svého jména a příjmení/ návzu instagramového účtu na Sociálních sítích Pořadatele a (ii) s pořízením fotodokumentace při předání výhry (na níž bude výherce zaznamenán) a jejím zveřejněním na Sociálních sítích Pořadatele. Na výhry nevzniká právní nárok, nelze je vyměnit za hotovost nebo místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace na Sociálních sítích Pořadatele. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže ani za škodu způsobenou přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů či za škodu, kterou může výhra způsobit výherci či třetím osobám. Soutěžící bere na vědomí, že daňové dopady výhry se řídí dle právního řádu země jeho daňové rezidence. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. V Praze dne 12.7.2019

Čo vás zaujíma.

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám radi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.